Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn liên tục

Kỹ năng đào tạo và hướng dẫn liên tục

Người lãnh đạo không chỉ là người đứng đầu mà còn là một người thầy, người tiền bối trong lĩnh vực đó. Do đó, nếu muốn trở thành người lãnh đạo tốt, được mọi người kính trọng thì bạn nên có khả năng cố vấn, chỉ bảo cho người khác, cho cấp dưới của mình, giúp họ vượt qua những khó khăn tạm thời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *