Kỹ năng đặt ra những câu hỏi chủ chốt về hiệu quả quản trị

Kỹ năng đặt ra những câu hỏi chủ chốt về hiệu quả quản trị

Kỹ năng đặt câu hỏi chủ chốt thường không xuất hiện trong bất kỳ danh sách năng lực quản lý hoặc yêu cầu mô tả công việc nào. Tuy nhiên, đặt câu hỏi hay và thông minh là một yếu tố quan trọng trong công việc của nhà quản lý và đây cũng là điểm khác biệt giữa các nhà quản lý xuất sắc với những người kém hiệu quả hơn.

Nghệ thuật đặt ra những câu hỏi phù hợp và trả lời những câu hỏi ấy là xuất phát điểm giúp mọi cá nhân đạt được hiệu quả tuyệt vời. Câu trả lời sẽ giúp bạn kiểm soát mọi thứ. Nhà quản trị xuất sắc phải có câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi quan trọng.

Trong hoạt động quản trị, một số câu hỏi chủ chốt về hiệu quả gồm:

– Tại sao bạn được coi là nhân viên của tổ chức?
– Bạn có đóng góp gì độc đáo?
– Bạn đang cố gắng làm gì và bằng cách nào?
– Bạn giả định những gì?
– Có cách nào tốt hơn không?

Việc không ngừng đặt ra các câu hỏi sẽ khơi sâu hơn nhận thức sâu sắc, mở rộng tầm hiểu biết và mang lại những câu trả lời, ý tưởng và kiến giải giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, đồng thời có những đóng góp giá trị hơn cho tổ chức với thời gian thực hiện ngắn hơn.

Nosouno cho rằng, đặt câu hỏi đúng và chủ chốt không những giúp nhà quản trị khám phá ra vấn đề một cách hiệu quả, đưa ra quyết định chính xác hơn mà còn thúc đẩy sự tham gia cũng như phát triển tư duy phản biện của chính bản thân và cả nhân viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *