Kỹ năng giải quyết trong trường hợp buộc phải sa thải

Kỹ năng giải quyết trong trường hợp buộc phải sa thải

Dù cho phải quyết định sa thải nhân viên thì nhà quản lý cũng nên nhớ rằng, họ đã từng là một phần của tổ chức. Họ đã từng có một khoảng thời gian làm việc và cống hiến cho công ty, vậy nên hãy thông báo sa thải trên tinh thần tôn trọng nhân viên.

Nếu được, hãy gửi một thông báo với những ghi nhận đóng góp, kèm theo là lời cảm ơn vì sự nỗ lực trong suốt thời gian qua. Điều này sẽ giúp công ty nhận được sự tôn trọng từ chính nhân viên của mình hơn.

Hãy thanh toán lương và trả sổ bảo hiểm cho nhân viên đầy đủ khi nhân việc được ký quyết định thôi việc. Trong 07 ngày làm việc, từ ngày chấm dứt hợp đồng, doanh nghiệp sẽ phải thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của người lao động. Trong đó, bao gồm tiền lương những ngày đã làm việc. Doanh nghiệp nên cố gắng chấm dứt quá trình giải quyết này trong vòng 30 ngày

Phòng nhân sự nên lập một biên bản bàn giao tài sản, để nhân viên hoàn trả cả tài sản của công ty, cả tài sản hữu hình và vô hình (ví dụ như các bí mật kinh doanh và các mối quan hệ đối tác …) để tránh trường hợp kiện tụng không đáng có về sau

Cùng với đó, các nội dung về thu hồi tài sản công ty nên được quy định cụ thể trong điều lệ, quy định của công ty, để cho nhân viên nắm vững quy trình và thực hiện đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *