Kỹ năng kiểm tra CV và thông tin tham khảo

Kỹ năng kiểm tra CV và thông tin tham khảo

Trong quá trình tuyển dụng, nhà tuyển dụng có thể sẽ nhận được rất nhiều CV với số lượng thông tin tham khảo rất lớn được gửi qua email hoặc gửi trực tiếp. Vậy nên, công việc của tổ chức cần làm chính là sàng lọc sơ bộ CV và thông tin tham khảo trong CV để tìm ra những ứng viên phù hợp nhất cho vòng phỏng vấn.

Để tiết kiệm thời gian và công sức cho việc này, thực tế với kinh nghiệm tuyển dụng của Nosouno cho thấy rằng nhà tuyển dụng cần nghiêm túc nghiên cứu các yếu tố bắt buộc phải có đối với vị trí tuyển dụng và một số thông tin tham khảo cơ bản mà tổ chức cho là cần thiết. Sau đó, cần liệt kê chúng tạo thành một danh sách cho mỗi vị trí tuyển dụng.

Dựa trên danh sách các yếu tố đó, nhà tuyển dụng có thể tiến hành sàng lọc ứng viên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Sau khi có danh sách ứng viên thông qua việc sàng lọc ban đầu, trong một vài trường hợp, sẽ có những thông tin cần được làm rõ của các ứng viên trên. Nhà tuyển dụng sẽ tiếp tục lưu ý các thông tin và thực hiện khai thác thông tin trong buổi phỏng vấn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *