Kỹ năng lắng nghe nhân viên và liên tục đưa ra ý tưởng

Kỹ năng lắng nghe nhân viên và liên tục đưa ra ý tưởng

Nhà quản lý nên dành thời gian để trò chuyện cùng nhân viên của mình, truyền cảm hứng và giúp họ khơi dậy động lực bên trong. Hãy giúp đỡ họ nếu có vấn đề gì đó nằm trong khả năng của nhà quản lý. Nhà quản trị phải luôn luôn thể hiện sự uy tín, năng lực của bản thân và đi đầu trong mọi công việc, nhiệm vụ.

Qua đó, nhà quản trị sẽ nhận được sự ủng hộ, tin cậy từ tất cả mọi người trong một tập thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *