Kỹ năng nhận diện và đánh giá lại mục tiêu trong môi trường nhiều biến động

Kỹ năng nhận diện và đánh giá lại mục tiêu trong môi trường nhiều biến động

Để có khả năng nhận diện và đánh giá mục tiêu dù trong bất kể môi trường nào thì nhà quản trị cần có khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề và chất lượng ra quyết định. Điều này cũng thể hiện trình độ năng lực của một nhà quản trị, giúp vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.

Việc này đỏi hỏi nhà quản trị phải luôn xem xét và đánh giá tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, có lộ trình cụ thể và công khai. Và đặc biệt là phải nhìn nhận vấn đề và có các giải pháp điều chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế của tổ chức một cách kịp thời và phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *