Kỹ năng nhân diện và loại bỏ những người yếu kém, các rào cản hoạt động

Kỹ năng nhận diện và loại bỏ những người yếu kém, các rào cản hoạt động

Trong bất kỳ một tổ chức nào cũng sẽ có một vài người năng lực kém hơn những nhân viên khác. Họ có thể yếu về mặt kiến thức hoặc về mặt kỹ năng, thậm chí là về mặt thái độ. Ai cũng luôn có những phán đoán nhanh nhạy về người có năng lực và người không. Không ai có thể giấu giếm hay che đậy được khả năng của mình.

Điều đặc biệt, giữ một người không phù hợp sẽ làm giảm tinh thần làm việc của các nhân viên khác. Là một nhà quản trị, bạn phải nhận diện chính xác, giải phóng người thiếu năng lực, để họ có thể tìm thấy công việc phù hợp hơn, nơi họ bộc lộ khả năng cũng như cống hơn cho công việc.

Vớ tư cách là nhà quản trị, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là giúp nhân viên xác định những trở ngại chính yếu, cản trở họ. Khi đã xác định được trở ngại chính, hãy tập trung tất cả thời gian và sự chú ý của bạn vào việc loại bỏ trở ngại hoặc yếu tố giới hạn này.

Đồng thời, việc “loại bỏ” người yếu kém, rào cản hoạt động phải được lên kế hoạch và tiến hành một cách chuyên nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *