Kỹ năng sử dụng đòn bẩy trong quản trị nhân sự

Kỹ năng sử dụng đòn bẩy trong quản trị nhân sự

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà quản lý nhân sự là truyền cảm hứng để đưa nhân viên của họ ngày càng tiến xa hơn trong môi trường doanh nghiệp.

Trước hết hãy làm việc chăm chỉ và chăm chỉ hơn nữa.

Thứ hai, làm việc nhanh hơn, tăng tốc. Đừng lãng phí thời gian.

Thứ ba, hãy làm việc nhiều giờ hơn. Bạn có thể tăng gấp đôi năng suất với công thức: Bắt đầu sớm hơn một chút, làm việc chăm chỉ hơn một chút và ở lại lâu hơn một chút.

Thứ tư, xác lập các ưu tiên, làm những việc quan trọng hơn trước.

Thứ năm, tự tạo áp lực cho bản thân.

Thứ sáu, khai thác tối đa lợi ích của hình thức làm việc nhóm, phân chia công việc cho nhiều người rồi sau đó cùng nhau phối hợp.

Nói cách khác, nhà quản trị cần ủy quyền, thu nhỏ quy mô, thuê ngoài và loại bỏ nhiệm vụ khi có thể để hoàn thành những việc quan trọng nhất với thời gian ngắn nhất.
Phối hợp ăn ý với các thành viên trong đội để gia tăng năng suất chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *