Kỹ năng tạo ra phép màu về động lực thúc đẩy nhân viên

Kỹ năng tạo ra phép màu về động lực thúc đẩy nhân viên

Chiến lược “Hơn cả một nơi làm việc”, nơi mà mỗi nhân viên đều có thể “học hỏi, phát triển, vui sống, thăng hoa” thông qua các chương trình phát triển nhân tài, phổ cập văn hóa công ty. Đồng thời khuyến khích sự đa dạng và hòa nhập, các chương trình khuyến khích tham gia hoạt động cộng đồng sáng tạo – gắn kết.

Việc quản trị này không những giúp gắn bó giữa các đội nhóm, cá nhân trong tổ chức mà còn tạo ra niềm hy vọng về một tương lai chung. Niềm hy vọng vào khả năng học hỏi, phát triển của bản thân sẽ giúp các cá nhân nỗ lực tạo ra sáng kiến và cống hiến cho tổ chức.

Có thể thấy, trước khi các tổ chức muốn phát huy sức sáng tạo của toàn thể đội ngũ, các nhà lãnh đạo cần phải tìm ra những động lực đổi mới giữa các cá nhân tại nơi làm việc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *