Kỹ năng xác định vi phạm của nhân viên

Kỹ năng xác định vi phạm của nhân viên

Với tinh thần tuân thủ pháp luật, Nosouno lưu ý rằng doanh nghiệp chỉ được áp dụng hình thức sa thải nhân viên khi nhân viên có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp được pháp luật quy định.

Vì vậy, trước khi đi đến quyết định cho nhân viên nghỉ việc, tổ chức hãy kiểm tra kỹ chính sách sa thải nhân viên mà Công ty đang áp dụng và chắc chắn rằng phải thực hiện theo đúng quy định đặt ra. Thông thường trong chính sách sa thải nhân viên sẽ có đầy đủ các bước. Xác định lỗi, triển khai họp kỷ luật, thanh toán lương, trả lại giấy tờ, chốt sổ bảo hiểm,…Bên cạnh đó, nhà quản lý cũng cần phải nắm rõ luật sa thải nhân viên để có những cách xử lý đúng đắn nhất, đảm bảo hạn chế tối đa mâu thuẫn, tranh chấp có thể phát sinh.

Nếu như nhà quản lý của tổ chức vẫn còn mơ hồ về quy định của pháp luật thì hãy xin ý kiến tư vấn từ những người có chuyên môn về vấn đề này. Đây là điều mà Nosouno đặc biệt lưu ý tuân thủ và có kinh nghiệm trong quy trình sa thải nhân viên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *