Kỹ năng xây dựng mục tiêu để phục vụ công tác tuyển dụng

Kỹ năng xây dựng mục tiêu để phục vụ công tác tuyển dụng

Xây dựng mục tiêu phục vụ công tác tuyển dụng là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình tuyển dụng đòi hỏi nhà quản trị phải xác định và trả lời được các câu hỏi sau đây:

– Ai là người thực hiện tuyển dụng?
– Nhu cầu tuyển dụng là gì?
– Nguồn và phương pháp tuyển dụng là gì?
– Tuyển dụng ở đâu và thời gian tuyển dụng là khi nào?
– Chi phí tuyển dụng dự kiến là bao nhiêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *