Kỹ năng xây dựng và kiểm soát mục tiêu cá nhân gắn với mục tiêu tổ chức

Kỹ năng xây dựng và kiểm soát mục tiêu cá nhân gắn với mục tiêu tổ chức

Người lãnh đạo doanh nghiệp không thể giúp nhân viên trả lời được câu hỏi mục tiêu của công ty đang là gì và họ sẽ đóng góp như thế nào cho mục tiêu đó? Thì chắc chắn doanh nghiệp đã đánh mất phần lớn cơ hội để khai thác và phát triển tiềm năng đội ngũ nhân sự của mình.
Điều đó đồng nghĩa với việc khó duy trì sự tăng trưởng của công ty một cách bền vững.

Cách tốt nhất để các thành viên trong nhóm làm việc, cộng tác với nhau hiệu quả là hướng họ đến một mục tiêu chung. Những nhân viên chỉ chú trọng vào mục tiêu cá nhân đôi khi sẽ dẫn tới sự thiếu gắn kết, tự cô lập, ít hợp tác. Nhiều nghiên cứu cho thấy mục tiêu của doanh nghiệp sẽ nhanh chóng đạt được nếu tất cả nhân viên đều tập trung vào mục tiêu chung.

Để đưa ra mục tiêu cho doanh nghiệp hoặc đội nhóm không thể hoàn thành trong một sớm, một chiều, người quản lý phải mất nhiều thời gian mới có thể đưa ra các mục tiêu đủ lớn nhưng không vượt quá tầm với.

Hãy dành thời gian trao đổi với nhân viên của bạn về mục tiêu cũng như năng lực chuyên môn của họ. Căn cứ vào những nội dung này để đưa ra được mục tiêu chung phù hợp nhất. Các nhà quản lý tài ba và đạt được hiệu quả cao thường đảm bảo nhân viên của họ luôn nắm vững các mục tiêu chung. Đồng thời đưa ra kế hoạch hành động và quý trọng đóng góp của mỗi nhân viên sau khi đạt mục tiêu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *