HomeCategory

Xây Dựng Mục Tiêu

Kỹ năng định hướng sự khác biệt cá nhân theo mục tiêu tổ chức.

Xây dựng một tổ chức mà mọi người gắn kết lẫn nhau, cùng hướng tới một mục tiêu chung để doanh nghiệp phát triển là một việc không dễ dàng.

Có thể thấy, tổ chức là một tập hợp của nhiều cá nhân. Điều đó không có nghĩa là mục tiêu tổ chức được tập hợp từ mục tiêu cá nhân mà ngược lại: Mục tiêu cá nhân sẽ phụ thuộc và được thiết lập dựa trên mục tiêu tổ chức. Như vậy, để định hướng sự khác biệt của cá nhân theo mục tiêu của tổ chức, nhà quản trị cần:

+ Hiểu rõ về mục tiêu của công ty.
+ Xác định những gì cá nhân cần phải đạt được mục tiêu tổ chức.
+ Làm cho các mục tiêu trở nên SMART (S-Specific: Cụ thể, dễ hiểu; M-Measurable: Đo lường được; A-Attainable: Có thể đạt được; R-Relevant: Thực tế; T-Time Bound: Thời gian hoàn thành).
+ Lên kế hoạch hành động.
+ Tạo điều kiện để các thành viên thiết lập mục tiêu cá nhân.
+ Theo dõi tiến độ thường xuyên.

Kỹ năng nhận diện và đánh giá lại mục tiêu trong môi trường nhiều biến động

Để có khả năng nhận diện và đánh giá mục tiêu dù trong bất kể môi trường nào thì nhà quản trị cần có khả năng phát hiện, giải quyết vấn đề và chất lượng ra quyết định. Điều này cũng thể hiện trình độ năng lực của một nhà quản trị, giúp vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh.

Việc này đỏi hỏi nhà quản trị phải luôn xem xét và đánh giá tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên, có lộ trình cụ thể và công khai. Và đặc biệt là phải nhìn nhận vấn đề và có các giải pháp điều chỉnh, khắc phục các khuyết điểm, hạn chế của tổ chức một cách kịp thời và phù hợp.

Kỹ năng xây dựng và kiểm soát mục tiêu cá nhân gắn với mục tiêu tổ chức

Người lãnh đạo doanh nghiệp không thể giúp nhân viên trả lời được câu hỏi mục tiêu của công ty đang là gì và họ sẽ đóng góp như thế nào cho mục tiêu đó? Thì chắc chắn doanh nghiệp đã đánh mất phần lớn cơ hội để khai thác và phát triển tiềm năng đội ngũ nhân sự của mình.
Điều đó đồng nghĩa với việc khó duy trì sự tăng trưởng của công ty một cách bền vững.

Cách tốt nhất để các thành viên trong nhóm làm việc, cộng tác với nhau hiệu quả là hướng họ đến một mục tiêu chung. Những nhân viên chỉ chú trọng vào mục tiêu cá nhân đôi khi sẽ dẫn tới sự thiếu gắn kết, tự cô lập, ít hợp tác. Nhiều nghiên cứu cho thấy mục tiêu của doanh nghiệp sẽ nhanh chóng đạt được nếu tất cả nhân viên đều tập trung vào mục tiêu chung.

Để đưa ra mục tiêu cho doanh nghiệp hoặc đội nhóm không thể hoàn thành trong một sớm, một chiều, người quản lý phải mất nhiều thời gian mới có thể đưa ra các mục tiêu đủ lớn nhưng không vượt quá tầm với.

Hãy dành thời gian trao đổi với nhân viên của bạn về mục tiêu cũng như năng lực chuyên môn của họ. Căn cứ vào những nội dung này để đưa ra được mục tiêu chung phù hợp nhất. Các nhà quản lý tài ba và đạt được hiệu quả cao thường đảm bảo nhân viên của họ luôn nắm vững các mục tiêu chung. Đồng thời đưa ra kế hoạch hành động và quý trọng đóng góp của mỗi nhân viên sau khi đạt mục tiêu.

Kỹ năng xây dựng mục tiêu để phục vụ công tác tuyển dụng

Xây dựng mục tiêu phục vụ công tác tuyển dụng là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình tuyển dụng đòi hỏi nhà quản trị phải xác định và trả lời được các câu hỏi sau đây:

– Ai là người thực hiện tuyển dụng?
– Nhu cầu tuyển dụng là gì?
– Nguồn và phương pháp tuyển dụng là gì?
– Tuyển dụng ở đâu và thời gian tuyển dụng là khi nào?
– Chi phí tuyển dụng dự kiến là bao nhiêu?

Kỹ năng xây dựng mục tiêu về nhân sự của tổ chức

Một người quản trị tốt đòi hỏi phải giỏi về các kỹ năng nhân sự, bao gồm:

– Xây dựng chiến lược và quản lý nhân sự, kế hoạch về nguồn nhân lực và phát triển nhân lực.
– Thiết kế bộ máy tổ chức, tuyển dụng, đào tạo.
– Kỹ năng nâng cao hiệu quả công việc, xây dựng chế độ lương bổng và các khoản phúc lợi hợp lý cũng như sẵn sàng hỗ trợ nhân viên.

Khi nhà quản trị nắm bắt toàn bộ tình hình về nhân sự, sẽ dễ dàng hơn trong việc sắp xếp công việc, bao quát được toàn bộ hệ thống nhân sự của doanh nghiệp. Từ đó, giúp nhà quản trị đưa ra được những kế hoạch chiến lược dài hạn cho doanh nghiệp.

Kỹ năng xây dựng tầm nhìn chiến lược và mục tiêu của tổ chức

Nhiệm vụ của nhà quản trị là nghĩ về một bức tranh toàn cảnh. Vì vậy, cũng như tập trung vào nhiệm vụ và trách nhiệm của ngày hôm nay, nhà quản trị cũng cần phải lập một kế hoạch cụ thể cho tương lai.

Trong có một chiến lược chính xác, việc đầu tiên mà nhà quản trị cần phải làm là xác định rõ ràng những mục tiêu của mình. Vì vậy, hãy xây dựng mục tiêu dựa trên quy tắc SMART. Bên cạnh đó, nhà quản trị cũng có thể tìm hiểu thêm về các bản đồ chiến lược giúp nhà quản trị làm việc hiệu quả hơn. Một số tiêu chí mà các chuyên gia Nosouno cho rằng là cần thiết với các nhà quản trị:

– Cần biết phân tích các vấn đề kinh doanh.
– Có khả năng tư duy phản biện.
– Có kỹ năng nghiên cứu, định tính.
– Khả năng quản lý dự án.
– Biết sử dụng phần mềm lên kế hoạch.

NULL