Thuật quản trị : Loại bỏ các rào cản hiệu quả hoạt động

16/01/2023by myadmin0

Loại bỏ các rào cản hiệu quả hoạt động

Giữa khả năng của bạn và mong muốn hoàn thành trong công việc cũng như trong cuộc sống riêng tư luôn có những vật cản, những trở ngại mà bạn cần hoặc phải băng qua hoặc đi vòng. Khả năng giải quyết những trở ngại không tránh khỏi như vậy để thành công trong cuộc sống là một kỹ năng có thể học hỏi. Khả năng này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu hiệu quả hơn bất kỳ kỹ năng nào khác.

Trong các chương trình xác lập mục tiêu, tôi luôn đặt ra câu hỏi: “Khi đã xác định được mục tiêu của mình, tất cả những vật cản ngăn giữa bạn và mục tiêu tại thời điểm hiện tại là gì?” Hay “tại sao bạn chưa sẵn sàng đạt tới mục tiêu? Điều gì đang giữ chân bạn?” Mọi người thường xác định nhầm mục đích của một hoạt động. Họ nói: “Tôi có một danh sách mục tiêu mỗi ngày.” Nhưng đó không phải là danh sách mục tiêu; đó là “danh sách việc cần làm”. Mục tiêu là những gì lớn lao hơn, đòi hỏi khả năng khắc phục khó khăn và giải quyết vấn đề. Mục tiêu là những gì đòi hỏi sự can trường, bền bỉ và kiên quyết thực hiện đến cùng. Nó không chỉ đơn thuần là một hoạt động, hay một việc “cần làm”.

Xác định mục tiêu

Hãy bắt đầu bằng việc xác định những mục tiêu quan trọng nhất trong công việc của bạn. Tại sao bạn lại được trả lương? Bạn được tuyển về để thực hiện mục tiêu gì? Trong tất cả những mục tiêu đó, đâu là mục tiêu quan trọng nhất, mang tính quyết định đối với giá trị và đóng góp của bạn. Sau đó, hãy đặt câu hỏi: “Tại sao tôi chưa sẵn sàng đạt tới mục tiêu này? Điều gì đang giữ chân tôi?”

Nguyên tắc kìm hãm

Eliyahu Goldratt, một chuyên viên tư vấn quản trị, lần đầu đã viết về nguyên tắc này trong cuốn sách The Goal (Tạm dịch: Mục đích) và có lẽ đây là một trong những đột phá quan trọng nhất trong lĩnh vực quản trị. Ý tưởng của ông rất đơn giản nhưng có thể có tính cách mạng đối với bạn. Goldratt nói rằng giữa việc bạn đang ở đâu và việc bạn muốn đi đâu luôn có một con đường. Nhưng trên con đường đó sẽ có một trở ngại quyết định tốc độ đạt được mục tiêu của bạn. Vậy “yếu tố quyết định tốc độ đạt được mục tiêu của tôi là gì?” Khi làm việc với các tổ chức bán hàng, chúng ta thấy rằng mục tiêu số một của hầu hết các tổ chức này là doanh thu cao. Sau đó, chúng ta xác định ngay vấn đề hay trở ngại bằng câu nói: “Doanh thu của chúng ta không đủ cao.” Nhưng còn gì nữa? Chúng ta sẽ thấy rằng có khoảng 21 lý do khác nhau khiến doanh thu của một công ty không đủ cao trong khi công ty đó lại bận rộn giải quyết các vấn đề khác. Thứ họ đang xử lý không phải là những trở ngại hay nút thắt cổ chai thật sự.

Xét lại quy tắc 80/20

Liên quan đến các trở ngại hoặc những yếu tố kìm chân bạn thực hiện mục tiêu của mình, chúng tôi nhận thấy quy tắc 80/20 rất hữu dụng. Trong trường hợp này, chúng ta thấy 80% lý do giải thích tại sao bạn không thành công trong việc thực hiện một mục tiêu cụ thể nằm ở chính bạn hoặc công việc. Chỉ có 20% trở ngại liên quan đến các yếu tố bên ngoài, trên thị trường, trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ, hay các yếu tố khác nữa. Khi đó xuất phát điểm để xác định và loại bỏ trở ngại là đặt ra câu hỏi: “Có điều gì đó ở chính bản thân tôi đang ngăn tôi lại?” Khi bắt đầu quan sát bản thân hoặc công việc để tìm lý do, bạn thường sẽ thấy chính xác lý do tại sao bạn lại không đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Xác định các trở ngại cá nhân

Với tư cách là nhà quản trị, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là giúp các nhân viên xác định những trở ngại chính yếu, cản trở họ trong quá trình đạt được những kết quả quan trọng nhất. Bất kể trở ngại đó là thiếu chỉ dẫn, nguồn lực, cơ sở thiết bị, tiền bạc, thời gian, hay điều gì đó khác nữa, hãy giúp nhân viên loại bỏ rào cản, trở ngại để có thể phát huy tối đa năng lực của chính họ.

Khi đã xác định được trở ngại chính, hãy tập trung tất cả thời gian và sự chú ý của bạn vào việc loại bỏ trở ngại hoặc yếu tố giới hạn này. Chú tâm vào từng yếu tố trở ngại một và gạt sang một bên các hoạt động khác. Việc loại bỏ được trở ngại hoặc rào cản lớn nhất sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, hành động nhanh hơn và đưa ra quyết định chuẩn xác hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *