Thuật quản trị : Quản trị theo ngoại lệ

15/01/2023by myadmin0

Quản trị theo ngoại lệ

Quản trị theo ngoại lệ là cách quản trị tiết kiệm thời gian và tạo dựng đội ngũ nhân lực tuyệt vời. Nó cho thấy khi giao nhiệm vụ và làm rõ về nó, đồng nghĩa với việc nói rõ các tiêu chuẩn đo lường và những ràng buộc về mặt thời gian, bạn nên nói với người được giao nhiệm vụ rằng: “Chỉ tìm đến tôi nếu có gì sai lệch với những điều chúng ta đã thống nhất.” Trong quản trị theo ngoại lệ, “không có tin gì là tin tốt”. Nếu không thấy nhân viên báo cáo, bạn có thể yên tâm cho rằng mọi việc đều thuận lợi và rằng công việc được thực hiện theo đúng lịch trình. Bạn cũng có thể sử dụng phương thức quản trị theo mục tiêu trong các lĩnh vực khác. Khi nói chuyện điện thoại với một người miễn cưỡng đặt lịch hẹn vào một thời điểm nhất định, tôi nói: “Chúng ta hãy áp dụng quản trị theo ngoại lệ. Hãy thống nhất gặp nhau và nói chuyện vào lúc 3 giờ chiều thứ Năm. Nếu có việc, anh có thể gọi cho tôi và chúng ta có thể đổi sang một giờ khác tiện hơn. Còn nếu không, tôi sẽ coi kế hoạch không có gì thay đổi.” Cách làm này mang lại tự do tối đa cho mọi người, giải phóng bạn khỏi việc bị “đeo bám qua điện thoại” và nhu cầu giao tiếp liên tục với người đó, cũng như cho thấy sự tin tưởng của bạn về năng lực làm việc của người đó.

Tự do và trách nhiệm

Hai trong những động lực thúc đẩy tuyệt vời nhất trong công việc là sự tự do và trách nhiệm. Mọi người muốn được tự do tối đa khi thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành công việc. Đồng thời, việc khiến mọi người chịu trách nhiệm hoàn thành tốt công việc có thể giúp nâng cao lòng tự tôn và sự tự tin ở họ. Là nhà quản trị, bạn có thể tạo đòn bẩy hiệu quả cho mọi người thực hiện toàn bộ công việc mà không cần tham gia trực tiếp. Hãy luôn tìm kiếm những cách thức giao nhiệm vụ, bằng phương thức quản trị theo mục tiêu hoặc quản trị theo ngoại lệ, hoặc cùng lúc cả hai. Càng có nhiều công việc được thực hiện mà không có sự tham gia trực tiếp của bạn, bạn càng hoàn thành được nhiều việc. Đồng thời, bạn sẽ có thời gian để thực hiện những nhiệm vụ mà chỉ bạn mới có thể làm – những nhiệm vụ thiết yếu để thành công ở vị thế hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *