Thuật quản trị : Ủy quyền hiệu quả

15/01/2023by myadmin0

Ủy quyền hiệu quả

Năng lực ủy quyền, một chức năng quản trị quan trọng (như đã được trình bày trong chương 5) là yếu tố quyết định sống còn thành công của bạn trên cương vị một nhà điều hành. Ủy quyền vừa là nghệ thuật vừa là một môn khoa học. Đó là kỹ năng thiết yếu cho phép bạn đi từ những việc bạn có thể làm tới việc bạn có thể kiểm soát chúng. Thông qua ủy quyền, bạn nhân đôi ảnh hưởng của mình trong công việc bằng cách tháo mở và phát huy tối đa tiềm năng của người khác. Ủy quyền diễn ra khi bạn xác lập rõ công việc cần được thực hiện. Đó chính xác là công việc gì? Nó được đo lường như thế nào? Cần được hoàn thành khi nào? Một người cần có kỹ năng, khả năng hoặc năng lực gì để hoàn thành công việc đó một cách xuất sắc?

Lựa chọn người phù hợp

Một phần quan trọng trong ủy quyền là lựa chọn người phù hợp để giao nhiệm vụ cụ thể. Bạn cần so sánh thận trọng nhiệm vụ với các kỹ năng của nhân viên. Người đó có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết đến hoàn thành tốt công việc này không? Quyết định này chủ yếu liên quan đến vấn đề đánh giá nhìn nhận, kinh nghiệm và sự chu đáo từ phía bạn. Một trong những sai lầm nghiêm trọng mà các nhà quản trị thường mắc phải khi ủy quyền là giao việc cho một người không có kỹ năng, sự tự tin, khả năng hay động lực để hoàn thành công việc. Khi đó, việc chọn người của bạn sẽ quyết định chủ yếu chất lượng kết quả cuối cùng và thậm chí cả sự thành bại trong việc phân công công việc.

Giải thích kết quả mà bạn muốn đạt được

Khi ủy quyền, hãy đưa ra những kết quả mà bạn muốn đạt được và giải thích lý do về những kết quả đó. Khi bạn giao một nhiệm vụ, vấn đề “tại sao” sẽ quan trọng hơn vấn đề “bằng cách nào”. Nếu mọi người hiểu được tại sao nhiệm vụ này lại quan trọng với bạn thay vì biết bạn muốn thực hiện theo một cách nhất định nào đó, họ sẽ linh hoạt hơn khi ra quyết định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cấp dưới sẽ sáng tạo và đổi mới hơn khi thực hiện những kết quả mà bạn mong muốn.

Tránh những hiểu nhầm

Khi giao nhiệm vụ, nếu thiếu những cam kết bằng văn bản, xác suất hiểu nhầm sẽ rất lớn. Nhân viên có thể nhanh chóng quên mất những yêu cầu bạn đưa ra hoặc các chi tiết liên quan đến nó. Hãy yêu cầu nhân viên ghi chú nhiệm vụ được giao và thống nhất lại giữa các bạn để đảm bảo người đó đã hiểu ý bạn. Khi bạn và nhân viên trao đổi qua lại về công việc, họ sẽ nhắc lại cho bạn chính xác những gì bạn yêu cầu họ phải làm, và khi đã hiểu rõ công việc, bạn có thể giao toàn bộ trách nhiệm thực hiện công việc cho người đó.

Ủy quyền thực hiện toàn bộ nhiệm vụ

Hãy ủy quyền thực hiện một công việc hoàn chỉnh, thay vì chỉ một phần công việc. Công việc mà bạn ủy quyền phải thuộc chuyên môn của cá nhân đó và việc hoàn tất công việc phải thuộc toàn quyền kiểm soát của nhân viên. Ngoài bạn, người đó không cần sự hỗ trợ hay giúp đỡ từ bất kỳ ai khác trong quá trình thực hiện công việc mà bạn giao phó. Khi bạn giao toàn bộ công việc cho nhân viên, và để họ chịu hoàn toàn trách nhiệm, họ sẽ có được động lực hoàn thành công việc đúng lịch trình.

Không can thiệp hay rút lại công việc

Hãy cưỡng lại mong muốn dò xét nhân viên hay liên tục đưa ra ý tưởng cũng như nhận xét can thiệp về cách thức làm việc tốt hơn. Khi giao việc, hãy thể hiện niềm tin tuyệt đối của bạn vào khả năng thực hiện tốt công việc của nhân viên. Và cũng đừng rút lại công việc. Nếu nhân viên nhờ bạn gọi giúp một cuộc điện thoại, lấy thông tin, hay làm một việc nhất định mà anh ta cần để hoàn thành công việc mà bạn đã giao, thì khi đó anh ta đang ủy quyền ngược cho bạn. Đây là lúc nhân viên không cần làm gì khác cho đến khi bạn hoàn thành phần việc của mình. Đừng để việc này xảy ra.

Thường xuyên kiểm tra tiến độ

Cuối cùng, hãy lên lịch cho những cuộc họp kiểm tra tiến độ thường xuyên. Trong những cuộc họp này, bạn sẽ có cơ hội nắm bắt thông tin về những việc quan trọng nhất. Giống như một vị bác sĩ, bạn nắm bắt tình trạng công việc bằng việc đặt ra câu hỏi: “Mọi việc diễn ra thế nào?” Lý do chính của những cuộc họp này là để nhân viên phản hồi về chất lượng và tiến độ công việc cũng như những thắc mắc cần giải quyết. Đôi khi bạn có thể vô tình ủy quyền một công việc vượt quá khả năng của nhân viên. Họ có thể rất muốn làm việc này nhưng không biết chính xác nên bắt tay thực hiện như thế nào.

Nếu thấy nhiệm vụ bạn giao quá sức với nhân viên hay họ đang quá tải công việc, hãy tái cấu trúc lại công việc và chia nó thành các phần việc nhỏ hơn. Hoặc có thể bạn sẽ phải cung cấp cho nhân viên thêm thông tin đầu vào, các nguồn lực hoặc ủy quyền người khác thực hiện phần việc mà nhân viên đó không đủ khả năng thực hiện một mình. Mỗi công việc cụ thể đều đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Đôi khi, người được bạn giao việc có những kỹ năng cần thiết này, nhưng lại thiếu những kỹ năng cần thiết khác. Trong trường hợp này, bạn có thể rút lại công việc và trao nó cho người có năng lực hơn tùy thuộc vào đặc điểm công việc đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *